Kiểm tra thời hạn bảo hành

Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Vui lòng nhập đẩy đủ thông tin trước khi tra cứu.

Thông tin thời hạn bảo hành sản phẩm

{{ProductInfo.ProductName}}

{{ProductInfo.SerialNo}}

{{ProductInfo.ProductModel}}

Mới tạo Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Tạm khoá Lỗi bảo hành

{{ProductInfo.WarrantTime}}

{{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

{{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

{{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerName}}

*****{{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerPhone.substr(5)}}

{{ProductInfo.PIN}}

Thông tin thời hạn bảo hành

Quý khách hàng có thể kiểm tra tin nhắn từ điện thoại để xác minh thông tin.

# Tên sản phẩm Trạng thái Serial Ngày kích hoạt Ngày hết hạn Tên khách hàng
#{{$index + 1}} Tên sản phẩm{{item.ProductName}} Trạng thái{{item.ExtenstionProperties.ProductStatus_Text}} Serial{{item.SerialNo}} Ngày kích hoạt{{item.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} Ngày hết hạn{{item.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} Tên khách hàng{{item.ExtenstionProperties.CustomerName }}